Orient Dance Session

Pravidelně pořádáme ORIENT DANCE SESSION, kde mohou vystoupit tanečnice z probíhajících kurzů orientálních tanců spolu s lektorkami a hosty.